(VietNamNet)- Dự án Trung tâm Tài chính và Thương mại EVN ở 69 Đinh Tiên Hoàng là một dự án mới phát sinh, không hề có trong quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt...