Ngày 11/11/2016, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2016.

Hội nghị doanh nghiệp thường niên là chương trình thường niên của HNX nhằm tổng kết hoạt động niêm yết/đăng ký giao dịch trong năm 2015 – 2016 và bàn thảo kế hoạch hoạt động năm 2017. Tại Hội nghị, HNX còn công bố kết quả Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch (CBTT&MB) của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX năm 2015-2016 và vinh danh các doanh nghiệp minh bạch nhất.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020) trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020). UBCKNN xác định mục tiêu trọng tâm là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, tiếp tục đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn và dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô.

Tổng kết hoạt động niêm yết và đăng ký giao dịch năm 2015 & năm 2016, đại diện lãnh đạo HNX, Phó TGĐ Nguyễn Vũ Quang Trung đã cho biết với mục tiêu Môi trường thân thiện, Doanh nghiệp chất lượng, Nhà đầu tư hiểu biết, HNX đã tích cực phối hợp các cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đẩy mạnh các giải pháp phát triển TTCK, đa dạng hóa sản phẩm giao dịch, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường tính minh bạch trên thị trường, hoàn thiện hệ thống phân bảng, hệ thống chỉ số.

Trong các năm qua, HNX cho ra mắt một số ấn phẩm về quản trị công ty (QTCT) với tựa đề: So sánh tóm tắt chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Sổ tay hướng dẫn một số vấn đề cần lưu ý về ĐHĐCĐ, Sổ tay hướng dẫn QTCT, CBTT. Đặc biệt năm nay, thực hiện cam kết với SSE (Sáng kiến Sở GDCK phát triển bền vững - Liên Hợp quốc), HNX đã phát hành tài liệu “Hướng dẫn CBTT ESG” nhằm nâng cao chất lượng CBTT liên quan đến phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng và chất lượng QTCT nói chung, đồng thời đáp ứng quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC về yêu cầu CBTT báo cáo phát triển bền vững.

Hội nghị cũng dành thời gian khảo sát việc thực hiện QTCT của các doanh nghiệp.

Tổng kết chương trình đánh giá CBTT &MB 2016, Hội nghị đã vinh danh 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin và 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX trong chương trình đánh giá CBTT&MB 2016.

HNX vinh danh 10 doanh nghiep tien bo nhat trong CBTT va 30 doanh nghiep minh bach nhat - Anh 1

HNX vinh danh 10 doanh nghiep tien bo nhat trong CBTT va 30 doanh nghiep minh bach nhat - Anh 2

HNX vinh danh 10 doanh nghiep tien bo nhat trong CBTT va 30 doanh nghiep minh bach nhat - Anh 3