---Quote (Originally by daugau15)---bạn để bài ở mục cần mua thanh lý nên bị xóa đi là phải. bạn chuyển bài sang mục cần mua thanh lý ấy, đây là mục thanh lý cơ mà.---End Quote--- ở bên kia chả ai đọc cả nên e phải cho sang đây :D

sao bài cũ của e lại bị xóa đi nhỉ :( nhà mẹ nó xa quá, mà giá cao thế thì e chịu rùi . thank mẹ nó :) bạn để bài ở mục cần mua thanh lý nên bị xóa đi là phải. bạn chuyển bài sang mục cần mua thanh lý ấy, đây là mục thanh lý cơ mà. Trích dẫn: Nguyên văn bởi daugau15 bạn để bài ở mục cần mua thanh lý nên bị xóa đi là phải. bạn chuyển bài sang mục cần mua thanh lý ấy, đây là mục thanh lý cơ mà. ở bên kia chả ai đọc cả nên e phải cho sang đây :D