Mặc dù đã hứa cho ở nhà nghỉ ngơi không phải bay sang Qatar tham dự trận cuối Vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng bất ngờ ông Riedl quyết định 2 trụ cột Công Vinh, Vũ Phong sẽ vẫn phải sang Trung Đông.