Ngày 12.11, tại TPHCM, Ngân hàng TMCP phát triển nhà ĐBSCL (MHB) và VINAFOOD II ký kết hợp tác triển khai nhằm thúc đẩy, xây dựng liên kết giữa các thành phần trong chuỗi sản xuất, cung ứng và kinh doanh lúa gạo vùng ĐBSCL.

Trọng tâm của sự liên kết này là bảo vệ lợi ích chính đáng và tạo điều kiện liên kết của nông dân và các thành phần khác nhau trong quá trình từ sản xuất, cung ứng dịch vụ đến lưu thông, tiêu thụ lúa. Người nông dân sản xuất lúa gạo trong khu vực sẽ được đảm bảo đầu ra ổn định và có lợi nhuận.

Các hộ gia đình, các DN thu mua sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ một cách thuận tiện và an toàn nhất; giá thành của hạt gạo xuất khẩu sẽ được giảm do tiết kiệm được các chi phí trung gian, góp phần điều tiết giá thị trường lúa gạo theo chủ trương của Chính phủ.