Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia về xã hội nhân văn giai đoạn 2016 - 2020 sẽ được xây dựng thành hệ thống để phục vụ các vấn đề phát triển đất nước.

Ngày 11/10, Bộ KH&CN phối hợp với trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã tổ chức hội thảo khởi động Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh việc giới thiệu về chương trình, hội thảo còn mong muốn sẽ thu hút, động viên đông đảo các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân làm khoa học trên khắp mọi miền đất nước tham gia thực hiện nghiên cứu.

GS.TS Trần Thọ Đạt, Chủ nhiệm chương trình cho biết, trong khuôn khổ các chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia của Bộ KH&CN giai đoạn 2011 – 2015, lĩnh vực xã hội nhân văn có 3 chương trình trọng điểm công nghệ quốc gia. Bao gồm: KX01 - Nghiên cứu các vấn đề về phát triển kinh tế va quản lý kinh tế; KX 02 - Nghiên cứu các vấn đề về xã hội và quản lý xã hội; KX03 - Nghiên cứu về con người, văn hóa và nguồn nhân lực.

Hinh thanh cac chuoi nghien cuu ve khoa hoc xa hoi va nhan van - Anh 1

GS.TS Trần Thọ Đạt, Chủ nhiệm chương trình KH&CN cấp quốc gia 2015 - 2020

Đến thời điểm hiện tại, 3 chương trình này đã kết thúc. Những thành quả nghiên cứu đã đóng góp rất lớn vào việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người, và nguồn nhân lực cho cả nước.

Đến giai đoạn 2016 – 2020, Bộ KH&CN sẽ ghép 3 chương trình này thành một chương trình tổng thể với tên gọi “Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu và khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội”. Chương trình này có mã số KX.01/16-20.

Theo PGS.TS Bùi Đức Thọ, Thư ký Ban chủ nhiệm chương trình, trong giai đoạn 2016 – 2020, chương trình sẽ tập trung vào những đề tài nghiên cứu có tính hệ thống, tính toàn diện để đạt được những mục tiêu đã xác định. Từ đó, cung cấp các luận cứ khoa học cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XXII, cùng với đó là xây dựng nền tảng khoa học xã hội và nhân văn phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội dài hạn bền vững của đất nước.

Thiện An