Học tập những hãng khác, Microsoft đã lên ý định về việc mở chuỗi của hàng bán lẻ theo kiểu tương tự Apple Store. Ý tưởng thiết kế, bố trí, không gian ... của cửa hàng Mircosoft đã bị rò rỉ thông qua một file thuyết trình.

Một góc của cửa hàng Theo thông tin từ file bị rò rỉ, những của hàng này sẽ tập trung chủ yếu vào 4 sản phẩm chính Windows 7, Xbox, Windows Media Center và Window Mobile. Máy móc, thiết bị sẽ được bố trí hầu hết lối đi để người mua sắm có thể dùng thử bất kỳ loại sản phẩm nào một cách thuận tiện nhất. Bố cục không gian Ngoài ra, khách hàng có thể được tư vấn, hướng dẫn sử dụng các loại sản phẩm bởi các chuyên gia của Microsoft ngay tại của hàng. Microsoft vẫn chưa lên tiếng chính thức về chuỗi của hàng bán lẻ này. P.N.C