Ấn tượng về đợt Closed Beta từ ngày 19/2 đến 22/2 của game này được nhiều người ghi lại và chia sẻ trên các diễn đàn.