(GDVN) - Trẻ em miền núi trước ống kính các tác giả không thể bỏ qua được những khoảnh khắc tuyệt đẹp...