(GDVN) - Nơi vùng sâu vùng xa ấy, cái nghèo, cái đói vẫn quanh quẩn bám lấy từng buôn làng và hiện hữu trên từng gương mặt của các em nhỏ...