Hà Nội đang dự kiến hạ cốt đê đất đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương, thay vào đó là bức tường bê tông cốt thép.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 1

Hà Nội đề xuất điều chỉnh hạ cốt đê đất thành tường bê tông cốt thép từ khách sạn Thắng Lợi đến của khẩu An Dương.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 2

Bức tường bê tông cốt thép hiện đại sẽ được dựng lên phù hợp với cảnh quan đô thị.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 3

Hạ cốt từ chiều cao đê đất cũ xuống còn 12,4m và thêm một bức tường bê tông sẽ được dựng lên.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 4

Bức tường bê tông mới sẽ thay thế vai trò chắn lũ và chắn sóng của đê đất truyền thống.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 5

Con đường gốm sứ tại đoạn đê Yên Phụ sẽ được thay thế bằng bức tường bê tông cốt thép.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 6

Bức tường bê tông cao 2m tại đoạn đường Yên Phụ.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 7

Cầu thang bộ qua bức tường cao bảo vệ tại đường Yên Phụ.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 8

Ngoài việc thay đổi cấu trúc đê, Hà Nội còn đề xuất xây dựng cầu vượt qua nút giao An Dương - đường Thanh Niên.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 9

Hạ đê sẽ mở rộng không gian giao thông cho người dân đi lại.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 10

Sẽ không còn những con dốc đứng khi Hà Nội hạ đê, người dân đi lại sẽ thuận tiện hơn.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 11

Người dân đi từ chân đê lên mặt đê hiện tại không hề dễ dàng.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 12

Đê hiện tại có đoạn cao hơn một tầng nhà.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 13

Những bậc thang đứng được xây lên đê đất để phục vụ đi lại cho người dân.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 14

Những ngôi đình, chùa ngay tại chân đê.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 15

Dốc lên xuống cho người dân.

Hinh anh de dat song Hong se thanh tuong be tong cot thep - Anh 16

Nếu được chấp thuận, triền đê như thế này sẽ không còn tồn tại.