Kết luận thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Bình Định của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho thấy, các sở GTVT có tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ sơ cấp nghề nhưng hiệu quả còn hạn chế.

Hieu qua thanh tra, kiem tra, giam sat con han che - Anh 1

Chất lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát còn hạn chế

Theo thống kê của Bộ GTVT, tổng lưu lượng đào tạo lái xe ô tô của các cơ sở đào tạo lái xe (ĐTLX) tại Hà Tĩnh là 2.103 học viên, ở Thừa Thiên Huế là 2.678 học viên và ở Bình Định là 2.872 học viên.

Kết quả thanh tra đối với 14 cơ sở ĐTLX tại 3 tỉnh cho thấy, các đơn vị có đủ điều kiện pháp lý để hoạt động ĐTLX cơ giới đường bộ cũng như các điều kiện về ĐTLX khác. Tuy nhiên, một số cơ sở đào tạo tại Thừa Thiên Huế và Bình Định còn thiếu cơ sở vật chất trang thiết bị phòng học. Một số sân tập lái, sân sát hạch còn thiếu một số biển báo, vạch kẻ sơn đường. Một số cơ sở ĐTLX còn tồn tại trong công tác quản lý sử dụng xe tập lái. Một số sân còn có đánh dấu bài tại “dừng và khởi hành xe trên dốc”.

Công tác giáo vụ các cơ sở ĐTLX còn nhiều tồn tại, thiếu sót. Việc ghi chép chung sổ lên lớp, sổ giáo án lý thuyết, sổ giáo án thực hành và sổ theo dõi thực hành lái xe còn sơ sài, thiếu thông tin, mang tính hình thức và chưa phản ánh đúng thực chất dạy và học lái xe. Một số cơ sở còn không đủ số lượng xe tập lái (trong đó có xe số tự động) để đáp ứng lưu lượng ĐTLX ô tô được cấp phép.

Một tồn tại cơ bản khác được kết luận thanh tra chỉ rõ: Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, thi cấp chứng chỉ sơ cấp của các sở GTVT chất lượng còn hạn chế. Sở GTVT Bình Định chưa lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra khóa học, kỳ thi tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo. Sở GTVT Thừa Thiên Huế thực hiện cấp giấy phép ĐTLX ô tô không có đại diện cơ quan quản lý dạy nghề tại địa phương trong thành phần đoàn kiểm tra theo quy định...

Yêu cầu thanh tra các sở GTVT xử phạt nhiều trường hợp

Kết luận thanh tra kiến nghị các sở GTVT phải giao cho thanh tra GTVT xử phạt nhiều trường hợp, lỗi vi phạm như: Xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Doanh nghiệp Lái xe cơ giới đường bộ Hà Tĩnh về lỗi “sử dụng xe tập lái không có mui che mưa, nắng; không có ghế ngồi chắc chắn cho người học trên thùng xe” theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP; rà soát, kiểm tra, xử lý việc các cơ sở ĐTLX ngoại tỉnh có treo biển quảng cáo tuyển sinh học lái xe trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thanh tra Sở GTVT Thừa Thiên Huế phải xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Đào tạo nghề Tâm An về lỗi “không thực hiện việc ký hợp đồng đào tạo, thanh lý hợp đồng đào tạo với người học lái xe theo quy định” theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 37 Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Đồng thời, ban hành văn bản cảnh cáo đối với Trung tâm Doanh nghiệp Lái xe ô tô, mô tô Masco Thừa Thiên Huế về lỗi “thực hiện các báo cáo về ĐTLX không đúng quy định” theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT.

Đối với lỗi “ký hợp đồng đào tạo, thanh lý hợp đồng ĐTLX với học viên nhưng không do người học lái xe trực tiếp ký”, Sở GTVT Bình Định phải chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần ĐTLX Tây Sơn và Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ vì vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 37 Nghị định 46.

Ngoài ra, nhiều nội dung kiến nghị đáng chú ý khác cũng yêu cầu Trung tâm Doanh nghiệp Lái xe cơ giới đường bộ Hà Tĩnh phải giảm từ 284 học viên xuống còn 187 học viên để phù hợp với lượng xe tập lái hiện có và theo quy định tại Thông tư 58/2015/TT-BGTVT. Tương tự, Trường Cao đẳng Giao thông Huế phải giảm số học viên từ 950 còn 841, Trường Cao đẳng Nghề số 23 giảm từ 984 còn 923 học viên.

Sở GTVT Thừa Thiên Huế còn phải thực hiện việc kiểm tra rà soát, đối chiếu kế hoạch đào tạo các khóa đào tạo liền kề và xử lý khi kế hoạch đào tạo của cơ sở đào tạo có trùng lặp giáo viên, xe tập lái cùng một thời điểm.

Sở GTVT Bình Định phải rút kinh nghiệm trong Ban Quản lý Sát hạch để đảm bảo chấm điểm chính xác kỳ sát hạch lý thuyết mô tô hạng A1 theo phương pháp trắc nghiệm trên giấy đối với toàn bộ sát hạch viên. Lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra khóa đào tạo, giám sát kỳ thi tốt nghiệp của các cơ sở ĐTLX; tăng cường hơn nữa công tác giám sát các kỳ sát hạch lái xe...

Hữu Oanh