Với 7 nhóm giải pháp cấp bách kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông, Nghị quyết 32 đã phát huy được tác dụng một cách rõ rệt.Chi tiết...