ND- Sau hơn một năm thực hiện việc "Cử cán bộ chuyên môn đi luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh" (Đề án 1816), đã có 64 bệnh viện, trong đó 33 bệnh viện tuyến Trung ương và 31 bệnh viện đa khoa các tỉnh, cử 1.846 lượt cán bộ về hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới.

Hơn 1.020 kỹ thuật viên thuộc 26 chuyên ngành đã chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho cán bộ y tế ở 191 bệnh viện tuyến dưới và hơn 210 nghìn 400 lượt bệnh nhân được khám và điều trị, góp phần giảm tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khoảng 30%. Bước đầu dư luận xã hội đánh giá có tác dụng thiết thực cho y tế tuyến dưới, nhất là vùng sâu, vùng xa. Song nghiêm túc mà nói, việc thực hiện Đề án 1816 mới dừng lại ở bệnh viện tuyến Trung ương cử cán bộ luân phiên về bệnh viện tuyến tỉnh; còn từ tỉnh về hỗ trợ các huyện mới còn ít, nhất là tuyến huyện cử cán bộ về hỗ trợ các trạm y tế xã thì còn rất hạn chế. Đây đó vẫn còn hiện tượng một số đơn vị và cán bộ, viên chức trong ngành y tế chưa hiểu đúng và đầy đủ về mục tiêu, nội dung của Đề án 1816, nên sự nhầm lẫn giữa công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ từ tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới... Vẫn còn khoảng cách khá xa trong việc thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, có chất lượng giữa người dân thành thị với nông thôn vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Cho nên, việc thực hiện Đề án 1816 phải được coi là nhiệm vụ và giải pháp lâu dài chứ không thể làm theo phong trào, thời vụ. Nên chăng, ngành chủ quản từng bước xây dựng cơ chế, chính sách để tiến tới luật hóa về nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ y tế đối với xã hội, với công tác đi luân phiên về hỗ trợ y tế tuyến dưới. Tuy nhiên muốn thực hiện Đề án 1816 có hiệu quả, điều quan trọng là phải khảo sát, điều tra nhu cầu của tuyến dưới cần gì, từ đó xây dựng kế hoạch, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trong khám, chữa bệnh một cách sát hợp, chặt chẽ. Mặt khác, đánh giá thực trạng nhân lực tuyến dưới để vừa có hình thức hỗ trợ "cầm tay chỉ việc" phù hợp ở đơn vị sở tại, vừa gửi cán bộ lên tuyến trên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ như các Bệnh viện Bạch Mai, Việt - Đức, Chợ Rẫy đã làm đối với các địa phương được luân phiên. Trong điều kiện tỷ lệ bác sĩ và giường bệnh/một vạn dân ở nước ta còn thấp nhiều so với các nước khu vực và thế giới, đặc biệt vùng sâu, vùng xa thiếu trầm trọng cả về nhân lực và trang thiết bị, Nhà nước cần dành sự ưu tiên hơn nữa đầu tư nguồn lực cho địa bàn này. Đồng thời, một mặt thực hiện đầy đủ và nghiêm túc chế độ đãi ngộ đối với người được cử đi luân phiên về hỗ trợ tuyến dưới, nhưng mặt khác có sự phối hợp kiểm tra giữa nơi đi và nơi đến.