Có thể bạn chưa biết thực phẩm đóng hộp vẫn có những giá trị dinh dưỡng nhất định.