(VnMedia) - Theo kết quả điều tra Gia đình Việt Nam năm 2006, hiện tượng ly hôn đang tăng lên, chủ yếu là do áp lực về kinh tế, khác biệt về lối sống và sự không chung thủy của hai giới.