Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn (Tổng công ty Đường sắt VN) cho biết đang tích cực xác định nguyên nhân của 2 sự cố hi hữu tàu trật bánh tại ga Yên Viên vừa qua.

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn (Tổng công ty Đường sắt VN) cho biết đang tích cực xác định nguyên nhân của 2 sự cố hi hữu tàu trật bánh tại ga Yên Viên vừa qua.

Phạm Dung - Văn Thắng