(Chinhphu.vn) – Theo Quyết định số 440/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ cơ bản xây dựng xong trụ sở cho Tổng cục thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện trong quy hoạch tòa án theo khu vực.

Đây là mục tiêu của Đề án "Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011-2015". Mục tiêu của Đề án còn là đến hết năm 2015, 100% các Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và 70% các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện hoàn thành việc xây dựng kho vật chứng.... Đối với khối các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp, đến hết năm 2015 cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp được thành lập từ năm 2010 trở về trước và hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư và khởi công xây dựng các cơ sở đào tạo thành lập trong giai đoạn 2011-2014 để đảm bảo nhu cầu đào tạo theo nhiệm vụ đặt ra. Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2015 là 2.990.465 triệu đồng. Theo kế hoạch, đối với khối các cơ quan thi hành án dân sự, từ nay đến hết năm 2012 sẽ ưu tiên tập trung vốn để thanh toán cho các dự án đã và đang thực hiện đầu tư. Sau năm 2012, sau khi có quy hoạch Tòa án theo khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sẽ tập trung đầu tư mới hoặc cải tạo mở rộng các trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự nằm trong quy hoạch. Thu Nga