(HQ Online)- Với việc ban hành Luật Đấu thầu 2013, lãnh đạo Cục Quản lí đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tự tin sẽ loại bỏ được các nhà thầu bỏ giá thấp nhưng năng lực yếu kém.

Các đại biểu tham gia Hội thảo.

Trước khi Luật Đấu thầu 2013 được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2014), dư luận xã hội tỏ ra rất bức xúc trước tình trạng chọn thầu theo giá thấp. Nhiều công trình, dự án đã phải "nếm trái đắng" từ cách thức đấu thầu này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Hải quan bên lề Hội nghị phổ biến Luật Đấu thầu tổ chức ngày 13-2, ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lí đấu thầu cho biết: Để khắc phục tình trạng trên, Luật Đấu thầu cho phép áp dụng phương thức 2 túi hồ sơ. Đó là túi hồ sơ về kĩ thuật và túi hồ sơ về tài chính. Hai túi này được nộp đồng thời cùng lúc. Tuy nhiên, khi mở chỉ mở túi hồ sơ về kĩ thuật, chấm điểm kĩ thuật trước. Chỉ nhà thầu nào đạt được điểm về kĩ thuật mới mở túi tài chính. Cho nên không thể còn lí do để nói rằng "nhà thầu yếu nhưng giá thấp nên tôi phải chọn họ".

"Nếu chủ đầu tư và bên mời thầu không minh bạch, chọn nhà đầu tư kém năng lực thì trách nhiệm thuộc về họ" - ông Tăng nói.

Sau khi trình bày một loạt các phương thức mới trong lựa chọn nhà thầu, lãnh đạo Cục Quản lí đấu thầu khẳng định: "Chúng ta sẽ loại được nhà thầu yếu và bỏ giá thấp. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, còn cơ chế, khung pháp lí đã mở toang rồi".

Như vậy trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu rất lớn. "Ngày xưa, bên mời thầu thường đổ cho Luật Đấu thầu chọn giá thấp nên họ không biết làm thế nào. Nếu không chọn nhà thầu bỏ giá thấp thì sợ áp lực từ dư luận xã hội. Giờ chúng tôi đã tháo gỡ được áp lực đó" - ông Lê Văn Tăng nói.

Ngoài ra, theo Cục trưởng Cục Quản lí đấu thầu, Luật Đấu thầu 2013 đã đạt được 10 mục tiêu cơ bản. Đó là đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu; quy định rõ phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo từng lĩnh vực cụ thể; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong nước; quy định hình thức đấu thầu mua sắm tập trung; đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế... Luật cũng đã quy định rõ hình thức lựa chọn nhà đầu tư; quy định chặt chẽ hợp đồng trong đấu thầu; phân cấp triệt để; tăng cường giám sát trong đấu thầu và tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Ông Lê Văn Tăng cũng cho biết: Cục Quản lí đấu thầu đang tiến hành dự thảo 2 Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật cũng như chuẩn bị bắt tay vào việc xây dựng các Thông tư hướng dẫn nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp thực hiện khi Luật Đấu thầu 2013 chính thức có hiệu lực.

Luật Đấu thầu 2013 đã phân cấp triệt để trong đấu thầu; đồng thời quy định chặt chẽ về trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền, chủ đầu tư trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, tránh tình trạng khép kín trong đấu thầu.

Luật Đấu thầu 2013 được đánh giá là có bước tiến trong việc tăng cường giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. Luật đã bổ sung một số hành vi bị cấm trong đấu thầu, đồng thời quy định thêm biện pháp xử phạt đối với cá nhân được giao trách nhiệm xử phạt nhưng không tuân thủ quy định,…

Với những nội dung được quy định rõ ràng, mạch lạc và chặt chẽ việc ban hành, Luật Đấu thầu 2013 nhằm xây dựng luật chung, pháp điển hóa các nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định về hoạt động đấu thầu trong cùng một lĩnh vực và bảo đảm tính thống nhất, minh bạch của hệ thống pháp luật.

(Theo Cục Quản lí đấu thầu)

Lương Bằng