Con người trong tình bạn và tình yêu, tồn tại với sự sống và khi đối diện trước cái chết, giữa những gấp khúc của không gian và những đan xen của thời gian; tất cả quyện hòa vào nhau trong "Hẹn em ngày đó"