Con người trong tình bạn và tình yêu, tồn tại với sự sống và khi đối diện trước cái chết, giữa những gấp khúc của không gian và những đan xen của thời gian; tất cả quyện hòa vào nhau trong Hẹn em ngày đó để làm nên tên tuổi của một trong những nhà văn đương đại Pháp nổi danh bậc nhất trên văn đàn thế giới, mang tên Guillaume Musso.