...Thì xưa nay hè vẫn bị người ta gán tội là nguyên nhân của những cuộc chia li mà. Với những cặp đôi, hè càng là “nỗi ám ảnh” lớn.