(ĐTCK) Ngày 3/7/2014, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 65 chấp thuận chủ trương cho CII thành lập CTCP Đầu tư Cầu đường CII (CII Bridge & Road) trên cơ sở tái cấu trúc CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia (mã LGC) và đổi tên.

Cũng trong ngày 3/7/2014, HĐQT Cơ khí Điện Lữ Gia đã thông qua nội dung họp ĐHCĐ bất thường sẽ diễn ra ngày 21/7/2014, trong đó có một số nội dung lớn là: hủy bỏ quyết định hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC, tái cấu trúc Công ty, thành lập Công ty TNHH Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia. Theo tìm hiểu của ĐTCK, việc tái cấu trúc của LGC sẽ nằm trong đề án tái cấu trúc lớn của CII, trên cơ sở CII sẽ thực hiện chuyển các dự án cầu đường từ CII sang CII B&R.

Trong ngày 3/7, HĐQT CII cũng đồng thời thông qua Nghị quyết HĐQT số 64 chấp thuận cho CII tham gia đầu tư dự án Phan Rang Tháp Chàm giai đoạn 2 “Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận”.

Đây là dự án mở rộng 36,75 km đường quốc lộ 1 đoạn đi qua tỉnh Ninh Thuận, thuộc dự án Mở rộng Quốc lộ 1 của Bộ Giao thông Vận tải theo hình thức BOT, kết nối liền với 10,13 km của dự án Phan Rang-Tháp Chàm giai đoạn 1 mà CII đã đầu tư và đưa vào khai thác thu phí từ tháng 5/2013.