Sáng nay (14/4), HĐND TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo đánh giá do Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày đánh giá: Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND TP Hà Nội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô. Bằng các hoạt động ngày càng dân chủ, thực chất, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động, HĐND TP ngày càng được cử tri tin cậy gửi gắm tâm tư nguyện vọng.

HDND TP Ha Noi doi moi, dan chu, trach nhiem, hieu qua, vi dan - Anh 1

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức 16 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường kỳ, 6 kỳ họp bất thường và chuyên đề để thông qua các quy hoạch ngành, lĩnh vực, miễn nhiệm, kiện toàn bầu các chức danh của HĐND và UBND TP. Với sự chuẩn bị lỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và các cơ quan hữu quan, nhiệm kỳ này HĐND TP Hà Nội đã ban hành 143 nghị quyết, quyết định nhiều vấn đề quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô. Trong đó, nhiều nhất là lĩnh vực kinh tế với 69 Nghị quyết; lĩnh vực tư pháp, lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương 40 Nghị quyết; giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, thông tin, thể dục thể thao 18 Nghị quyết… Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ được nhiều thành phố, tỉnh bạn học tập kinh nghiệm.
Nét nổi bật trong nhiệm kỳ này là HĐND TP đã ban hành 37 nghị quyết về công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực và 13 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô. Được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, Luật Thủ đô là một dấu mốc quan trọng tạo lập những cơ sở pháp lý ổn định lâu dài, vững chắc, vừa giúp cho Hà Nội phát triển đúng tầm vóc trong tương lai, vừa giải quyết những vấn đề mang tính thời sự, những khó khăn, bức xúc đang đặt ra hằng ngày, hằng giờ trong quá trình phát triển của thành phố. Luật đã xác lập cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội trong bảy lĩnh vực: Quy hoạch, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường đất đai; kinh tế tài chính, an ninh an toàn xã hội. Trên cơ sở đó, HĐND Thành phố đã ban hành các nghị quyết cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về các cơ chế, chính sách đặc thù được Luật Thủ đô quy định.
Từ vấn đề "nóng" như quản lý dân cư khu vực nội thành, các quy định về tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới đến tăng mức phạt đối với một số vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, đất đai, xây dựng hay cơ chế, chính sách trọng dụng nhân tài, huy động xã hội hóa xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa… Tất cả đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành của Thủ đô triển khai thực hiện những cơ chế đặc thù mà Luật Thủ đô đã xác định, qua đó giúp Hà Nội phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thủ đô, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.
Trong năm năm, HĐND TP đã tổ chức 97 cuộc giám sát, trong đó có 23 cuộc giám sát của Thường trực và 74 cuộc giám sát của các ban. Nét mới trong hoạt động giám sát của HĐND TP là xác định đúng vấn đề, đúng trọng tâm, nội dung, đối tượng cần giám sát, không để trùng lắp về nội dung, thời gian, đối tượng, địa điểm; giám sát, tái giám sát đến cùng, giám sát trực tiếp ngay tại kỳ họp thông qua hình thức chất vấn, hoạt động giám sát của HĐ ND TP đã được đông đảo cử tri và Nhân dân ghi nhận.
Đeo bám vấn đề đến cùng, tại kỳ họp 14, kỳ họp nội dung cuối cùng, HĐND TP đã tổng hợp các vấn đề bức xúc mà cử tri đã kiến nghị nhiều lần ở nhiều nơi với 768 kết luận, kiến nghị qua hoạt động giám sát,các kết luận của chủ tọa tại các phiên chất vấn của các kỳ họp HĐND TP từ đầu nhiệm kỳ để chuyển đến UBND TP trả lời. Và những vấn đề này sẽ tiếp tục được xáo xới, giám sát cho đến khi các vụ việc được giải quyết thỏa đáng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐ ND TP Hà Nội cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới như tại một số đơn vị việc ban hành nghị quyết còn chung chung, thiếu cụ thể, gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện. Một số ít đại biểu chưa hoặc ít phát biểu trongg các phiên thảo luận, chất vấn.
Hàng năm,việc tự kiểm điểm, đánh giá hoạt động của đại biểu HĐND trước cử tri nơi ứng cử chưa thực hiện có nền nếp... HĐND TP Hà Nội 2011-2016 chuẩn bị khép lại nhưng những dấu ấn,bài học và cả những hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua sẽ là hành trang quý giá để chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới.

Hà Minh