Sáng qua 31-3, HĐND tỉnh Hà Tây đã tiến hành kỳ họp bất thường để xem xét một số nội dung quan trọng, trong đó có việc quyết định sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số tỉnh Hà Tây vào Hà Nội, nhằm triển khai chủ trương mở rộng thủ đô Hà Nội.