Mặc dù doanh thu giảm nhẹ trong quý 3, nhưng nhờ doanh thu tài chính đến từ khoản lãi tiền gửi tăng mạnh, và chi phí hoạt động giảm nhẹ đã giúp lãi ròng trong kỳ của HDG đạt 34.5 tỷ đồng, tăng 9%.

Cụ thể, doanh thu của HDG trong kỳ này đạt 288 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước (313 tỷ đồng). Chi phí quan lý tăng 74%, lên gần 19 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính thu đạt gần 11.8 tỷ đồng, là nguyên nhân chính giúp HDG ghi nhận 34.5 tỷ đồng lãi ròng trong quý 3, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi ròng lũy kế 9 tháng đầu năm của HDG là 60.7 tỷ đồng, thực hiện hơn 35% kế hoạch đề ra cho năm 2014 (171 tỷ đồng).

Tính đến 30/09, tiền và tương đương tiền của HDG là 298 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Các khoản đầu tư ngắn hạn qua 9 tháng giảm xuống còn 49.4 tỷ đồng, giảm hơn 42% so với đầu năm (86 tỷ đồng). Cùng chiều, hàng tồn kho của giảm 12%, xuống còn 992 tỷ đồng.

Trong khi đó, đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết tăng lên 172 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm (154 tỷ đồng).

Nợ vay của HDG có xu hướng giảm dần so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm mạnh hơn 90%, xuống chỉ còn 12 tỷ đồng, đầu năm là 135.5 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn cũng giảm hơn 40% xuống còn 803 triệu đồng.

Nửa cuối tháng 6 vừa qua, HDG vừa phát hành 9.5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu nâng vốn điều lệ của công ty lên 651.5 tỷ đồng. Hiện lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của SJS là 93.8 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20141114 - HDG - BCTC HN Q3.2014.pdf

Gia Nguyên