Hội đồng xác định giá khởi điểm và bán tài sản tịch thu xung quỹ Nhà nước quận Hải An, thành phố Hải Phòng bán đấu giá lô hàng hơn 1 nghìn tấn Titan.

Hội đồng xác định giá khởi điểm và bán tài sản tịch thu xung quỹ Nhà nước quận Hải An, thành phố Hải Phòng tổ chức đấu giá lô hàng 1.083,35 tấn quặng Titan:

1. Giá khởi điểm: 1.083.550.000 đồng ( Một tỷ không trăm tám mươi ba triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển

2. Đối tượng tham gia đấu giá: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với mặt hàng đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, xem hàng:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 14h đến 17h ngày 18/11/2013 tại phòng Tài chính- Kế hoạch quận Hải An.

- Thời gian xem tài sản 14h ngày 20/11/2013 tại kho của Công an Thành phố Hải Phòng. (Tập trung tại phòng Tài chính- Kế hoạch quận Hải An để cùng đi).

- Thời gian nộp hồ sơ và tiền đặt trước : Từ 14h đến 17 giờ ngày 21/11/2013 tại phòng Tài chính- Kế hoạch quận Hải An.

- Dự kiến tổ chức bán đấu giá: 14h30’ ngày 22/11/2013 tại trụ sở UBND quận Hải An.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hải An - Hải Phòng.

Điện thoại: 0313.625367 hoặc 0904229558

P.V