(ATPvietnam.com) -CTCP Chứng khoán TPHCM (mã chứng khoán: HCM) công bố báo cáo tài chính quý III/2010.

Theo đó, doanh thu trong quý III/2010 đạt 110,81 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 đạt 358,325 tỷ đồng, tăng 22,58% so với 9 tháng đầu năm 2009. Cơ cấu doanh thu của HCM trong quý III chứng kiến sự sụt giảm mạnh về doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn. Cụ thể, HCM chỉ đạt 15,46 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đạt 80,8 tỷ đồng. Chi phí hoạt động kinh doanh quý III/2010 của SSI đạt 45,79 tỷ đồng, tăng 309% so với cùng kỳ năm trước. chi phí hoạt động cao do quý III, các khoản kinh doanh hoạt động chứng khoán của HCM bị lỗ hơn 17 tỷ đồng, thêm vào đó là không được hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán trong khi cùng kỳ năm trước được hoàn nhập hơn 12,8 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế quý III/2010 của HCM là 39,525 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 là 192,084 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng 9 tháng đầu năm 2010. Lãi sau thuế quý III/2010 còn 31,699 tỷ đồng, giảm 67% và lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 là 154,5 tỷ đồng, giảm 30%. HSC - BCTC Q3 2010.pdf Hoài Nam