CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) thông báo nâng sở hữu Quỹ ETF VFMVN30 (HOSE: E1VFVN30) lên thành 14.17% vốn kể từ ngày 12/11.

Cụ thể, HCM đã thực hiện giao dịch hoán đổi lấy 2 triệu ccq của Quỹ ETF VFMVN30 (HOSE: E1VFVN30) , nâng sở hữu lên thành 3,005,200 ccq E1VFVN30, chiếm tỷ lệ 13.54% vốn và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 11/11.

Sau đó, HCM tiếp tục mua thêm 140,000 ccq E1VFVN30 và nâng sở hữu lên thành 3,145,200 ccq (tỷ lệ 14.17% vốn) kể từ ngày 12/11.

Tài liệu đính kèm:
20141117---E1VFVN30---BC-SH-tu-5-ETF-tro-len-cua-TV-lap-quy-HSC.pdf
http://static2.vietstock.vn/vietstock/2014/11/17/20141117---E1VFVN30---BC-thay-doi-SH-cua-NDT-nam-giu-5-ETF-tro-len-HSC.pdf

Nga Hoàng