CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) thông báo kết quả kinh doanh quý 1 với lợi nhuận sau thuế 57.52 triệu đồng, nhưng vẫn tăng hơn 12% so với cùng kỳ.