Ngày 11-11-2011, tổ chức Newopen World công bố kết quả bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Hãy khẩn trương bầu chọn Vịnh Hạ Long

Hình thức bầu chọn qua tin nhắn (HL hoặc HaLong gửi đến 147) hoặc truy cập vào website tại địa chỉ www.new7wonders.com sau đó chọn ngôn ngữ tiếng Việt (góc phải màn hình). Bạn cũng có thể click vào đây để bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long. Ảnh: TTXVN

Báo SGGP