Nằm giữa Thái Lan, một điểm đến du lịch nổi tiếng nhất châu Á trong suốt 15 năm qua và Trung Quốc, đồng thời là nền kinh tế đang trỗi dậy, Việt Nam cần quảng bá hình ảnh như thế nào để thực sự lôi cuốn du khách nước ngoài?