Cầu Bung bắc qua sông Ba được xem là cây cầu huyết mạch nối liền Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai với vùng sản xuất nông sản của 4 xã: Chư Drang, Iar Mọt, Iar Mét và Krông Năng. Trong quá trình thi công nâng cấp hồi tháng 9/2007, cầu Bung đã bị sập 1 nhịp, từ đó đến nay, cơ quan chủ quản đã không khắc phục sự cố, gây khó khăn rất lớn cho cuộc sống của người dân.