UBND tỉnh Hậu Giang đã họp mặt các Sở, ban, ngành, đoàn thể, nhằm góp ý thực hiện kế hoạch vận động đóng góp hỗ trợ của xã hội, xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp cho ngành Giáo dục và Đào tạo, nhất là xóa bỏ phòng học tre lá và phòng học tạm bợ.

Theo báo cáo của ngành Giáo dục Hậu Giang, cơ sở vật chất trường lớp của tỉnh còn nhiều khó khăn, cần khắc phục gấp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Toàn tỉnh Hậu Giang hiện còn khoảng 80 phòng tre lá, hơn 100 phòng học tạm và trên 1.200 phòng học bán kiên cố đã xuống cấp trầm trọng cần được xây mới, trong số phần lớn là các phòng học dành cho học sinh mầm non và tiểu học. Một số điểm trường mẫu giáo còn học nhờ ở trường tiểu học, tổ chức dạy hai buổi/ngày để thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi. Ông Trần Thành Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh: Nhu cầu đầu tư cho giáo dục hiện rất lớn, cần sự quan tâm và đóng góp của toàn xã hội. Trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang sẽ mở cuộc vận động đóng góp của các cán bộ, công chức, viên chức tối thiểu 1 ngày lương, nhằm tạo sự quan tâm, hỗ trợ của toàn xã hội đối với ngành giáo dục. Hậu Giang sẽ lên kế hoạch để thu một phần lợi nhuận của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn đóng góp cho xây dựng cơ sở vật chất trường lớp; tổ chức chương trình văn nghệ nhằm vận động các doanh nghiệp đóng góp vật chất cho giáo dục. Mục tiêu trước mắt của tỉnh Hậu Giang là xóa phòng học tre lá, phòng học tạm, không để thiếu trường mẫu giáo ở các xã, tiến tới xây dựng mới các phòng học bán kiên cố đã xuống cấp trầm trọng, đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh trong tỉnh./.