Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2016. Năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016.

Hau Giang: Nhan rong nhieu mo hinh, cach lam hay - Anh 1

Các cuộc vận động do Mặt trận phát động và các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên và các ngành quan tâm sâu sắc, các hoạt động luôn được đẩy mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai và nhân rộng. Điển hình như: Xây dựng 12 mô hình đạt hiệu quả, trong đó có mô hình “Bảo vệ môi trường xanh trong tôn giáo”, mô hình “4 cộng 1” về ma túy…

Kết quả vận động “Quỹ vì người nghèo” và “Chương trình An sinh phúc lợi xã hội” trên 264 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động đã triển khai xây dựng 296 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá gần 7 tỷ đồng; sửa chữa 18 căn, trị giá 246 triệu đồng…

A.N.

Từ khóa

hậu giang nhân rộng cách làm hay