Tết đến, Hồng Hạnh Hiên – một lò sản xuất đầu lân – sư – rồng nổi danh nhất Sài Gòn từ trước đến nay – bận bịu tối ngày với các đơn hàng trong và ngoài nước.