Hát bả trạo (hay còn gọi là hát bạn chèo, đưa Ông) là một thể loại dân ca nghi lễ phổ biến của ngư dân vùng biển từ Quảng Bình cho đến Bình Thuận.