(ATPvietnam.com) - Thị trường chứng khoán Hà Nội tiếp tục cắm đầu đi xuống và rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 khi cả thị trường lại xô nhau giảm giá.