Sau phát súng bắn thẳng vào đầu, điệp vụ Harry Hart có khả năng sống sót như thế nào khi vẫn ung dung xuất hiện trong các trailer của 'Kingsman 2'?

Ái Duyên - Ngân Phạm