Thời gian dự kiến phát hành ngay trong năm 2016.

HAR du kien phat hanh 175 ty dong trai phieu - Anh 1

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã HAR) thông báo Quyết định của HĐQT về việc phát hành trái phiếu năm 2016.

Theo đó, HAR dự kiến phát hành 175 trái phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá 1 tỷ đồng/Trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành dự kiến là 175 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 5 năm. Lãi suất của trái phiếu được Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ theo lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành.

Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Thời gian dự kiến phát hành ngay trong năm 2016.

HAR vừa trải qua quý II/2016, với kết quả kinh doanh tích cực, doanh thu thuần trong quý của công ty đạt 65,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 2,58 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Công ty lãi ròng 20,85 tỷ đồng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ năm ngoái – đây cũng là con số lợi nhuận cao nhất mà HAR đạt được kể từ khi niêm yết.

Lũy kế 6 tháng, HAR đạt 69,7 tỷ đồng doanh thu thuần và 24,2 tỷ đồng LNST, lần lượt tăng 154% và 78% so với cùng kỳ năm ngoái.