Có hơn phân nửa là những người tiêu dùng trẻ tuổi trong dòng người cuồn cuộn đổ về hội chợ HVNCLC tại An Giang (từ 4.3 - 9.3.2008). Họ hay đi mua hàng theo nhóm.