Trao đổi với PV sáng ngày 4.10, ông Trần Anh Tích Lan, giám đốc môi trường KCN Hiệp Phước cho biết: dự kiến ngày 15.10 tới, Hào Dương sẽ đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải của KCN, dung lượng 1.200m3/ngày, với giá xử lý là hơn 6.000 đồng/m3.

Theo ông Lan, giá này được tính do nước thải qua xử lý cục bộ của Hào Dương vẫn vượt mức cho phép. Sau ít nhất là một tháng theo dõi, KCN sẽ điều chỉnh lại mức giá xử lý nước thải phù hợp với nồng độ ô nhiễm thực tế của Hào Dương. Được biết, ngày 11.8.2010 vừa qua, sở Tài nguyên môi trường kiểm tra cho thấy Hào Dương đã lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống thoát nước thải. Tuy nhiên, chủ đầu tư KCN Hiệp Phước chưa đồng ý tiếp nhận đấu nối, do lưu lượng nước thải sau sau xử lý cục bộ của Hào Dương hiện là 1.500 – 1.800 m3/ngày, vượt quá lưu lượng mà Hiệp Phước có khả năng tiếp nhận là 1.200m3/ngày. Do chưa được tiếp nhận đấu nối, nên nước thải sau xử lý của Hào Dương đến nay vẫn xả trực tiếp ra sông. Theo Lê Quỳnh (SGTT)