TT - Hơn 4.000 lá đơn của nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kiện Công ty cổ phần hữu hạn Vedan VN (Công ty Vedan VN) gửi đi và cũng từng ấy gia đình đau đáu chờ đợi các cơ quan chức năng trả lời, xử lý. Thế nhưng đến nay họ chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ. Trong khi đó, hiện đời sống nhiều hộ dân đang rơi vào cảnh khó khăn cùng cực.