Artur Magomedov có thể đã có một gia đình hạnh phúc, nếu như vợ ông không dắt theo 2 con gái bỏ sang Syria, gia nhập IS. Vượt ngàn dặm đường, qua biên giới của nhiều quốc gia, cuối cùng, ông cũng tìm lại được con trong hang ổ của IS. Dưới làn đạn dữ dội, 3 cha con đã tìm được cách để trở về quê hương.

Q.N (Video: BBC)