Người ta vẫn nói, ba việc quan trọng của người đàn ông là “tậu trâu, lấy vợ, làm nhà”. Cưới hỏi là việc của đàn ông, vậy nhưng đám cưới của mình, Hiền lại đứng ra lo từ đầu chí cuối.