(TNO) Có rất nhiều ý kiến đóng góp, lời khuyên và sự chia sẻ của khách tâm tư dành cho Nguyên Bình – người đàn ông đang bế tắc và đau khổ khi không biết mình có nên “hy sinh một gia đình không hạnh phúc”. Trước tiên, hãy xem những người từng ở trong hoàn cảnh tương tự - hạnh phúc gia đình chưa trọn vẹn - nói gì.