TT - Còn nhiều cơ sở hành nghề y - dược tư nhân sai phạm nhưng nghiệp vụ của thanh tra viên còn lơ mơ, thậm chí có khi nhận tiền của cơ sở khi đi thanh tra. Đây là một trong những nhận xét của Sở Y tế TP.HCM về đội ngũ thanh tra y tế quận, huyện tại cuộc họp tổng kết thanh tra hành nghề y - dược tư nhân năm 2007 tổ chức sáng 28-5.