(HQ Online)- Được coi là một trong những quy định cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người khai hải quan, tại Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế XK, thuế NK đã quy định rất rõ các đối tượng cũng như hồ sơ, thủ tục miễn thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất (TN-TX) hoặc tạm xuất, tái nhập (TX-TN) trong thời hạn nhất định.

Hang TN-TX hoac TX-TN trong thoi han nhat dinh duoc mien thue - Anh 1

Các phương tiện khác có thể sử dụng nhiều lần để chứa hàng hóa XK, NK cũng là một trong những đối tương thuộc diện hàng TN-TX hoặc TX-TN trong thời hạn nhất định được miễn thuế. Ảnh: T.Trang.

Hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK 2016 về miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định, tại Điều 13 Nghị định 134 nêu rõ việc miễn thuế trong một số trường hợp như: Hàng hóa TN-TX hoặc TX-TN để bảo hành, sửa chữa, thay thế phải đảm bảo không làm thay đổi hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa TN-TX và không tạo ra hàng hóa khác (trừ trường hợp thay thế hàng hóa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng); Phương tiện quay vòng theo phương thức TN-TX hoặc TX-TN để chứa hàng hóa XK, NK, bao gồm: Container rỗng có hoặc không có móc treo; Bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng; Các phương tiện khác có thể sử dụng nhiều lần để chứa hàng hóa XK, NK.

Ngoài ra, căn cứ điểm đ, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK, tại Điều 13 Nghị định 134 đã quy định về việc bảo lãnh số tiền thuế đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX thực hiện quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và pháp luật về quản lý thuế. Theo đó, người nộp thuế lựa chọn hình thức đặt cọc trong thời hạn TN-TX (bao gồm cả thời gian gia hạn) đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX thì phải nộp một khoản tiền tương đương số tiền thuế NK của hàng hóa tạm nhập vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan tại Kho bạc nhà nước và được hoàn trả khi tái xuất hàng hóa đã tạm nhập.

Nghị định cũng hướng dẫn, việc bảo lãnh hoặc đặt cọc tiền thuế NK đối với hàng kinh doanh TN-TX thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định 134. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.