Hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ ASEAN vào Việt Nam sẽ được giảm thuế xuống mức 0-5%...