Ngày 26.6, hàng ngàn nông dân trồng ớt ở các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, cùng các HTX đã báo cáo cơ quan chức năng việc họ bị Cty Tương Lai quỵt nợ tiền mua ớt.